Rozvoj osobnosti


PŘEDNÁŠKY A KURZY PRO ROZVOJ OSOBNOSTI
  

Jak zvládnout stres – přednáška/seminář
Komunikační dovednosti – rétorika – přednáška/seminář s aktivním přístupem účastníků
Kurz zvýšení sebevědomí
Kaizen – metoda zvládnutí cílů – přednáška/seminář
Síla slova – Změňte svůj slovník a změníte svůj život – přednáška/seminář s aktivním přístupem účastníků


Připravované akce:
 
v Kurz zvýšení sebevědomí  
Kurz je určen těm, kteří potřebují povzbudit, uvědomit si své kvality a zvýšit své sebevědomí. Je rozdělen do několika fází. K účastníkům je přistupováno citlivě a ani zarytí introverti se nemusí ničeho obávat. Po ukončení kurzu bude každý znát svou hodnotu a bude ve svém životě vystupovat mnohem sebevědoměji.
 
v Seminář – Síla slova – Změňte svůj slovník a změníte svůj život 
Na semináři se naučíte vložit do svého slovníku a používat ta správná slova, která pomohou k dosahování lepších výsledků, získání správného nadhledu, navazování žádoucích vztahů a kontaktů … Ovlivníte tak příznivě svou životní perspektivu a zvýšíte kvalitu svého života.
Na kteroukoli nabízenou akci je možno se přihlásit kdykoli předem a rezervovat si tak místo na kurzu. Počet účastníků je vždy omezen.

Každou z nabízených akcí je možno absolvovat 
ve skupině nebo individuálně – dle vašich požadavků